Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 27.11.2017 – E.G. v. Slovenian tasavalta

(asia C-662/17)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pääasian asianosaiset

Kantaja: E.G.

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko menettelydirektiivin1 46 artiklan [2 kohdan] toisessa alakohdassa tarkoitettua valittajan intressiä tulkittava siten, että toissijainen suojeluasema ei tarjoa samoja oikeuksia ja etuja kuin pakolaisasema sellaisessa tapauksessa, jossa kansallisen lainsäädännön mukaan kansainvälistä suojelua saavat ulkomaalaiset nauttivat kyllä samoista oikeuksista ja eduista, mutta eroa on tavassa, jolla kansainvälisen suojelun kesto ja päättyminen määritellään, koska pakolaisasema myönnetään toistaiseksi voimassa olevana ja lakkaa, kun olosuhteet, joiden perusteella se myönnettiin, lakkaavat, kun taas toissijainen suojelu myönnetään määräaikaisena ja sitä jatketaan, mikäli perusteet sille ovat yhä olemassa?

Onko menettelydirektiivin 46 artiklan [2 kohdan] toisen alakohdan mukaista valittajan intressiä tulkittava siten, että toissijainen suojeluasema ei tarjoa samoja oikeuksia ja etuja kuin pakolaisasema sellaisessa tapauksessa, jossa kansallisen lainsäädännön mukaan kansainvälistä suojelua saavat ulkomaalaiset nauttivat kyllä samoista oikeuksista ja eduista, mutta eroa on näihin oikeuksiin ja etuihin perustuvissa täydentävissä oikeuksissa?

Onko tarpeellista hakijan yksilöllistä tilannetta tarkastelemalla arvioida, tarjoaisiko pakolaisaseman myöntäminen hakijaa koskevien konkreettisten olosuhteiden perusteella hänelle enemmän oikeuksia kuin toissijainen suojeluasema, vai riittääkö menettelydirektiivin 46 artiklan [2 kohdan] toisessa alakohdassa tarkoitetun intressin toteamiseen lainsäädäntö, jossa erotellaan toisistaan molempiin kansainvälisen suojelun muotoihin sisältyviin oikeuksiin ja etuihin perustuvat täydentävät oikeudet?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 118, s. 60).