Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 18. srpna 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA v. Adega Cooperativa de Borba CRL

(Věc C-629/17)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal de Justiça

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Odpůrkyně: Adega Cooperativa de Borba CRL

Předběžná otázka

Je třeba formulaci „údaje, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení jiných vlastností výrobku“, uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95/ES1 , pokud je použita v kontextu posuzování přípustnosti zápisu označení nebo údajů, které se mají používat k označení vinařských výrobků, vykládat v tom smyslu, že zahrnuje použití slova adega, jako slova, které se běžně používá k označení zařízení a prostor, v nichž probíhá výroba tohoto druhu výrobků, ve slovních výrazech používaných jako ochranná známka, které obsahují zeměpisný název chráněný jako označení původu vína, v případech, že je takové slovo (adega) jedním ze slovních prvků, které tvoří název právnické osoby, která požaduje zápis ochranné známky?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).