Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) 18. oktoobril 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA versus Adega Cooperativa de Borba CRL

(kohtuasi C-629/17)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal de Justiça

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Vastustaja: Adega Cooperativa de Borba CRL

Eelotsuse küsimused

Kui veinitooteid tähistavate kaubamärkide ja tähiste registreerimise vastuvõetavuse hindamise kontekstis kasutatakse direktiivi 2008/95/EÜ1 artikli 3 lõike 1 punkti c kohast väljendit „märgid või tähised, mis tähistavad kaubanduses […] muid kauba või teenuse omadusi“, siis kas seda tuleb tõlgendada nii, et see katab kaubamärgina kinnitatud ja veini päritolunimetusena kaitstud geograafilist nimetust sisaldavates sõnalistes väljendites sisalduvat sõna „adega“, mida käibes kasutatakse kõnealust tüüpi kauba tootmisrajatiste ja –ruumide identifitseerimiseks; seda olukorras, kus sõna („adega“) on üks erinevatest sõnalistest osadest, mis moodustavad kaubamärgi registreerimist taotlenud juriidilise isiku ärinime?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT 2008, L 299, lk 25).