Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2017. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – J. Portugal Ramos Vinhos SA protiv Adega Cooperativa de Borba CRL

(predmet C-629/17)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Tuženik: Adega Cooperativa de Borba CRL

Prethodna pitanja

Treba li izraz „podaci koji u trgovini mogu služiti za označivanje drugih karakteristika proizvoda ili usluga” iz članka [3.] stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95/EZ1 , kada se primjenjuje u kontekstu ispitivanja dopuštenosti zahtjeva za registraciju oznaka ili podataka kojima se označavaju vinski proizvodi, tumačiti na način da je njime obuhvaćeno upućivanje – u verbalnim izrazima prihvaćenima kao žig, koji uključuju zemljopisni naziv zaštićen kao oznaka izvornosti vina – na pojam „adega” [vinski podrum] koji se uobičajeno koristi za identifikaciju postrojenja i prostorija u kojima se priprema ta vrsta proizvoda, ako je taj pojam („adega”) jedan od verbalnih elemenata koji čine tvrtku pravne osobe koja želi ishoditi registraciju žiga?

____________

1 Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Kodificirana verzija) (SL 2008., L 299, str. 25.) (posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)