Language of document :

A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. Portugal Ramos Vinhos SA kontra Adega Cooperativa de Borba CRL

(C-629/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal de Justiça

Az alapeljárás felei

Fellebbező és felülvizsgálatot kérelmező fél: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Ellenérdekű fél: Adega Cooperativa de Borba CRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2008/95/EK irányelv1 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt, „olyan megjelölések, amelyeket a forgalomban az áru egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak” fordulatot, amikor e rendelkezést a borászati termékek jelölése céljából alkalmazott megjelölések és jelzések lajstromozásának elfogadhatóságára irányuló vizsgálattal összefüggésben alkalmazzák, hogy védjegyként alkalmazott olyan szómegjelölésekben, amelyek a borra vonatkozó eredetmegjelölésként oltalom alatt álló földrajzi nevet tartalmaznak, e rendelkezés magában foglalhatja az „adega” [pince] szóra történő hivatkozást is, olyan kifejezésként, amelyet általában az ilyen jellegű termékek előállítási folyamatainak elvégzésére szolgáló létesítmények és helységek azonosítására használnak, amennyiben e szó (adega) az egyik olyan szóelem, amely a védjegybejelentést benyújtó jogi személy megnevezését alkotja?

____________

1 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL 2008. L 299., 25. o.)