Language of document :

2017 m. spalio 18 d. Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL

(Byla C-629/17)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal de Justiça

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Kita kasacinio proceso šalis: Adega Cooperativa de Borba CRL

Prejudicinis klausimas

Ar tais atvejais, kai nagrinėjamas prašymo registruoti vyno produktams žymėti skirtus žymenis ar nuorodas priimtinumas, taikomas Direktyvos 2008/95/EB1 4 straipsnio 1 dalies c punkte vartojamas žodžių junginys nuorodos, kurios prekyboje gali būti naudojamos žymėti kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms, turi būti aiškinamas taip, kad žodžių junginiuose, kurie įregistruoti kaip prekių ženklas ir į kuriuos įtrauktas saugomos geografinės nuorodos pavadinimas, kaip antai vyno kilmės nuoroda, jis apima nuorodą į terminą adega, kaip plačiai naudojamą žodį, reiškiantį įrenginius ir patalpas, kuriose gaminami šios rūšies produktai, kaip prekių ženklas įregistruotame žodžių junginyje, kai šis žodis (adega) yra vienas iš atskirų žodinių elementų, sudarančių juridinio asmens, kuris ketina registruoti prekių ženklą, pavadinimą?

____________

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008, p. 25).