Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) la 18 octombrie 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

(Cauza C-629/17)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal de Justiça

Părțile din procedura principală

Reclamantă: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Pârâtă: Adega Cooperativa de Borba CRL

Întrebarea preliminară

În contextul examinării admisibilității unei cereri de înregistrare a unor semne sau indicii pentru desemnarea unor produse vinicole, expresia „indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna […] alte caracteristici ale [produsului sau ale prestării de servicii]”, care este prevăzută la articolul [3] alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95/CE1 , trebuie interpretată în sensul că include trimiterea, în expresii verbale adoptate ca marcă ce includ o denumire geografică protejată ca denumire de origine a unui vin, la termenul „adega”, ca expresie utilizată în mod curent pentru identificarea instalațiilor și a incintelor în care se desfășoară procesul de fabricație a acestui tip de produse, în expresia verbală adoptată ca marcă, în cazurile în care această expresie („adega”) este unul dintre elementele verbale ce compun denumirea persoanei juridice care dorește să obțină înregistrarea mărcii?

____________

1 Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).