Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 18. oktobra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

(Zadeva C-629/17)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Adega Cooperativa de Borba CRL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba besedno zvezo „označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo druge značilnosti blaga“ iz člena 4(1)(c) Direktive 2008/95/ES1 – kadar se uporablja v okviru presoje dopustnosti registracije znakov in označb, ki so namenjeni označevanju vinskih proizvodov – razlagati tako, da v besednih izrazih, ki se uporabljajo kot znamka in ki zajemajo geografsko ime, zaščiteno kot označba porekla vina, zajema vsakršno omembo pojma adega, pri čemer se pojem adega [vinska klet] običajno uporablja za označevanje prostorov in naprav, v katerih se pridelujejo tovrstni proizvodi, in sicer v okoliščinah, v katerih je ta izraz (adega) eden od besednih elementov, ki tvorijo poimenovanje pravne osebe, ki želi registrirati znamko?

____________

1 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).