Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Areios Pagos (Kreeka) 27. novembril 2017 – Ellinika Nafpigeia AE versus Panagiotis Anagnostopoulos jt

(kohtuasi C-664/17)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Areios Pagos

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Ellinika Nafpigeia AE

Vastustajad: Panagiotis Anagnostopoulos jt

Eelotsuse küsimused

Kas tuvastamaks, kas ettevõtja või ettevõtte ülemineku või ettevõtja või ettevõtte osa üleminekuga on tegemist või mitte, tuleb direktiivi 98/50/EÜ1 artikli 1 kohaselt „majandusüksuse“ all mõista iseseisvat tootmisüksust, mis suudaks oma eesmärgi saavutamise nimel tegutseda ilma, et peaks kolmandatelt isikutelt muretsema (ostes, laenates, üürides või muul moel) mingeid tootmistegureid (toorainet, tööjõudu, masinaid, lõpptoote komponente, tugiteenuseid, majandusressursse ja muud)? Või piisab „majandusüksuse“ mõiste jaoks hoopis eraldi tegevusobjekti olemasolust, võimalusest, et see objekt kujutab endast tegelikult tema majandustegevuse eesmärki, ning tootmistegurite (tooraine, masinate ja muu sisseseade, tööjõu ning tugiteenuste) tõhusast korraldamisest selle eesmärgi saavutamiseks, ilma et tähtsust omaks asjaolu, et uus käitaja hangib tootmistegureid ka väljastpoolt või et ta ei ole konkreetsel juhul oma eesmärki saavutanud?

Kas see, et tegemist on üleminekuga, on direktiivi 98/50/EÜ artikli 1 kohaselt välistatud või mitte, kui võõrandaja, omandaja või kumbki ei näe ette mitte ainult tegevuse edukat jätkamist uue käitaja poolt, vaid tulevikus ka tegevuse lõpetamise, et kõnealune ettevõtja likvideerida?

____________

1 Nõukogu 29. juuni 1998. aasta direktiiv 98/50/EÜ, millega muudetakse direktiivi 77/187/EMÜ liikmesriikide nende seaduste ühtlustamise kohta, mis käsitlevad töötajate õiguste kaitset äriühingute, ettevõtete või nende osade üleminekul (EÜT 1998, L 201, lk 88).