Language of document :

A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2017. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Tronex BV elleni büntetőeljárás

(C-624/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof Den Haag

Az alapeljárás felei

Tronex BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    A keretirányelv1 3. cikke 1. pontjának értelmében a tárgytól megváló birtokosnak kell-e tekinteni az olyan kiskereskedőt, aki valamely fogyasztó által visszaszolgáltatott vagy az áruválasztékában fölöslegessé vált tárgyat a szállítója és közte fennálló megállapodás alapján a szállítónak (tehát az importőrnek, a nagykereskedőnek, a forgalmazónak, a gyártónak vagy más olyan személynek, akitől az árut beszerezte) visszaszolgáltat?

2.    Befolyásolja-e az 1.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról van szó, amelynek könnyen megszüntetendő hiányossága vagy hibája van?

3.    Befolyásolja-e az 1.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról van szó, amelynek olyan mértékű vagy súlyú hiányossága vagy hibája van, hogy a tárgy ezért eredeti rendeltetési céljára már nem alkalmas vagy használható?

1.    A keretirányelv 3. cikke 1. pontjának értelmében a tárgytól megváló birtokosnak kell-e tekinteni az olyan kiskereskedőt vagy szállítót, aki a fogyasztó által visszaszolgáltatott vagy az áruválasztékában feleslegessé vált tárgyat egy (maradványárukkal kereskedő) felvásárlónak értékesíti tovább?

2.    Befolyásolja-e a 2.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy milyen magas a felvásárló által a kiskereskedőnek vagy szállítónak fizetendő vételár?

3.    Befolyásolja-e a 2.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról van-e szó, amelynek könnyen megszüntetendő hiányossága vagy hibája van?

4.    Befolyásolja-e a 2.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról van-e szó, amelynek olyan mértékű vagy súlyú hiányossága vagy hibája van, hogy a tárgy ezért eredeti rendeltetési céljára már nem alkalmas vagy használható?

1.    A keretirányelv 3. cikke 1. pontjának értelmében az árutételtől megváló birtokosnak kell-e tekinteni az olyan felvásárlót, aki kiskereskedőktől vagy szállítóktól felvásárolt, a fogyasztók által visszaszolgáltatott és/vagy feleslegessé vált áruk nagyobb tételét (külföldi) harmadik személynek értékesíti tovább?

2.    Befolyásolja-e a 3.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy mekkora a harmadik személy által a felvásárlónak fizetendő vételár?

3.    Befolyásolja-e a 3.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy az árutétel néhány olyan árut is tartalmaz, amelyeknek könnyen megszüntetendő hiányosságuk vagy hibájuk van?

4.    Befolyásolja-e a 3.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy az árutétel néhány olyan árut is tartalmaz, amelyeknek olyan mértékű vagy súlyú hiányosságuk vagy hibájuk van, hogy az érintett tárgy ezért eredeti rendeltetési céljára már nem alkalmas vagy használható?

5    Befolyásolja-e a 3.3 vagy 3.4 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy a harmadik személynek továbbértékesített áruk teljes tételének hány százalékát képezik a hibás áruk? Amennyiben igen, hány százaléknál van a küszöbérték?

____________

1 A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 312., 3. o.).