Language of document :

2017 m. lapkričio 6 d. Gerechtshof Den Haag (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Tronex BV

(Byla C-624/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof Den Haag

Šalis pagrindinėje byloje

Tronex BV

Prejudiciniai klausimai

1.    a.    Ar mažmenininkas, kuris vartotojo grąžintą arba asortimentui nebereikalingą objektą pagal savo su tiekėju sudarytą susitarimą grąžina tiekėjui (t. y. importuotojui, didmenininkui, gamintojui arba kitam asmeniui, iš kurio įsigijo daiktą), turi būti laikomas turėtoju, kuris atsikrato daikto, kaip tai suprantama pagal Pagrindų direktyvos 1 3 straipsnio 1 punktą?

    b.    Ar atsakant į 1.a. klausimą svarbu, ar tai yra daiktas, kuris turi lengvai pašalinamą trūkumą arba defektą?

    c.    Ar atsakant į 1.a. klausimą svarbu, ar tai yra daiktas, kuris turi tokio dydžio arba sunkumo trūkumą arba defektą, kad daiktas dėl to yra nebetinkamas naudoti pagal pirminę paskirtį arba yra nebenaudotinas?

2.    a.    Ar mažmenininkas arba tiekėjas, kuris vartotojo grąžintą arba asortimentui nebereikalingą daiktą perparduoda (partijų) supirkėjui, turi būti laikomas turėtoju, kuris atsikrato daikto, kaip tai suprantama pagal Pagrindų direktyvos 3 straipsnio 1 punktą?

    b.    Ar atsakant į 2.a. klausimą svarbu, kokio dydžio yra supirkėjo mažmenininkui arba tiekėjui mokėtina pirkimo kaina?

    c.    Ar atsakant į 2.a. klausimą svarbu, ar tai yra daiktas, kuris turi lengvai pašalinamą trūkumą arba defektą?

    d.    Ar atsakant į 2.a. klausimą svarbu, ar tai yra daiktas , kuris turi tokio dydžio arba sunkumo trūkumą arba defektą, kad daiktas dėl to yra nebetinkamas naudoti pagal pirminę paskirtį arba yra nebenaudotinas?

3.    a.    Ar supirkėjas, kuris perparduoda didelę partiją iš mažmenininkų arba tiekėjų įsigytų, vartotojų grąžintų ir (arba) asortimentui nebereikalingų prekių trečiajam asmeniui (užsieniečiui), turi būti laikomas turėtoju, kuris atsikrato prekių partijos, kaip tai suprantama pagal Pagrindų direktyvos 3 straipsnio 1 punktą?

    b.    Ar atsakant į 3.a. klausimą svarbu, kokio dydžio yra trečiojo asmens supirkėjui mokėtina pirkimo kaina?

    c.    Ar atsakant į 3.a. klausimą svarbu, ar prekių partijoje yra prekių, kurios turi lengvai pašalinamą trūkumą arba defektą?

    d.    Ar atsakant į 3.a. klausimą svarbu, ar prekių partijoje yra prekių, kurios turi tokio dydžio arba sunkumo trūkumą arba defektą, kad susijęs daiktas dėl to yra nebetinkamas naudoti pagal pirminę paskirtį arba yra nebenaudotinas?

    e.    Ar atsakant į 3.c. arba 3.d. klausimą svarbu, kiek procentų visos trečiajam asmeniui perparduotų prekių partijos sudaro prekės su defektais? Jeigu taip, kiek procentų yra lemiama riba?

____________

1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).