Language of document :

Appel iværksat den 27. juli 2017 af Laure Camerin til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 1. juni 2017 i sag T-647/16, Camerin mod Parlamentet

(Sag C-453/17 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Laure Camerin (ved avocat M. Casado García-Hirschfeld)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Ved kendelse af 30. november 2017 har Domstolen (Tiende Afdeling) forkastet appellen.

____________