Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdom Dunajská Streda (Slovensko) dne 8. listopadu 2017 – ZSE Energia a.s. v. RG

(Věc C-627/17)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci původního řízení

Žalobce: ZSE Energia a.s.

Žalovaný: RG

Vedlejší účastník řízení: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Předběžné otázky

1.    Má se pojem „jedna ze stran“ v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 20071 , kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úřední věstník EU ze dne 31. 7. 2007, L 199, s. 1, dále jen „nařízení 861/2007“) vykládat tak, že se jím rozumí také „vedlejší účastník řízení“, tedy takový subjekt účastnící se řízení, který není ani navrhovatelem (žalobcem) ani odpůrcem (žalovaným), ale který v řízení vystupuje pouze na podporu navrhovatele (žalobce) nebo odpůrce (žalovaného)?

2.    Pokud se „vedlejší účastník řízení“ nemá považovat za „stranu“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení 861/2007:

Patří do působnosti nařízení č. 861/2007 podle jeho čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 řízení zahájené na žalobním formuláři A z přílohy nařízení 861/2007 mezi navrhovatelem (žalobcem) a odpůrcem (žalovaným), pokud mají bydliště v témže členském státě, ve kterém má sídlo i soud, u něhož byla podána žaloba, a jen „vedlejší účastník řízení“ má bydliště v jiném státě?

____________

1 Úř. věst. L 199, s. 1.