Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Dunajská Streda (Slovakkia) 8. novembril 2017 – ZSE Energia a.s. versus RG

(kohtuasi C-627/17)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Dunajská Streda

Põhikohtuasja pooled

Hageja (avaldaja): ZSE Energia a.s.

Vastustaja (kostja): RG

Menetluses osales: ZSE Energia CZ s.r.o.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta1 määruse (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (ELT, 31.7.2007, L 199, lk 1; edaspidi „määrus nr 861/2007“), artikli 3 lõikes 1 kasutatud mõistet „üks pool“ tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab „menetlusse astujat“, st isikut kes menetluses osaleb, kuid ei ole avaldaja (hageja) ega vastaspool (kostja), kuid kes astub menetlusse ainult kas avaldaja (hageja) või vastaspoole (kostja) nõuete toetuseks?

2.    Kui „menetlusse astujat“ ei tule pidada „pooleks“ määruse nr 861/2007 artikli 3 lõike 1 tähenduses, siis:

kas määruse nr 861/2007 kohaldamisalasse selle määruse artikli 2 lõike 1 ja artikli 3 lõike 1 koostoimes kuulub menetlus, mida on alustatud määruse nr 861/2007 [I] lisas esitatud nõudevormi A alusel avaldaja (hageja) ja vastaspoole (kostja) vahel, kelle elu- või asukoht on samas liikmesriigis, kus asub asja menetlev kohus, ning ainult „menetlusse astuja“ elu- või asukoht on mõnes teises liikmesriigis?

____________

1 ELT 2007, L 199, lk 1.