Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. studenoga 2017. uputio Okresný súd Dunajská Streda (Slovačka) – ZSE Energia a.s. protiv RG-a

(predmet C-627/17)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Okresný súd Dunajská Streda

Stranke glavnog postupka

Predlagatelj (tužitelj): ZSE Energia a.s.

Protustranka (tuženik): RG

uz sudjelovanje: ZSE Energia CZ s.r.o.

Prethodna pitanja

Treba li pojam „jedna od stranaka” iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007.1 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (SL 2007., L 199, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 100.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 861/2007), tumačiti na način da uključuje i „umješača” to jest osobu koja sudjeluje u postupku a nije ni predlagatelj (tužitelj) ni protustranka (tuženik), nego u postupak stupa kako bi poduprla zahtjeve predlagatelja (tužitelja) ili protustranke (tuženika)?

Ako se „umješač” ne može smatrati „strankom” u smislu članka 3. stavka 1. Uredbe br. 861/2007:

ulazi li u područje primjene Uredbe br. 861/2007, u smislu članka 2. stavka 1. u vezi s člankom 3. stavkom 1. te uredbe, postupak između predlagatelja (tužitelja) i protustranke (tuženika) pokrenut primjenom obrasca A iz Priloga [I.] Uredbi br. 861/2007, ako oni imaju prebivalište u istoj državi članici u kojoj je i sjedište nadležnog suda, a samo „umješač” ima prebivalište u drugoj državi članici?

____________

1 SL 2007., L 199, str. 1.