Language of document :

Az Okresný súd Dunajská Streda (Szlovákia) által 2017. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZSE Energia a.s. kontra RG

(C-627/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresný súd Dunajská Streda

Az alapeljárás felei

Kérelmező (felperes): ZSE Energia a.s.

Ellenérdekű fél (alperes): RG.

Az eljárásban részt vesz: ZSE Energia CZ s.r.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni „az egyik félnek” a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (HL 2007. L 199., 1. o.; a továbbiakban: 861/2007 rendelet) 3. cikkének (1) bekezdése szerinti fogalmát, hogy az magában foglalja a „beavatkozót” is, vagyis az eljárásban részt vevő olyan jogalanyt, aki nem kérelmező (felperes) és nem is ellenérdekű fél (alperes), de a kérelmező (felperes) vagy az ellenérdekű fél (alperes) támogatása céljából belép az eljárásba?

Abban az esetben, ha a „beavatkozó” nem tekinthető a 861/2007 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „félnek”:

a 861/2007 rendelet hatálya alá tartozik e a szóban forgó rendelet 2. cikkének a 3. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdése alapján a kérelmező (felperes) és az ellenérdekű fél (alperes) közötti, a 861/2007 rendelet [I.] melléklete szerinti „A” formanyomtatványon indított eljárás, ha az említettek állandó lakóhelye ugyanabban a tagállamban van, ahol az eljáró bíróság székhelye is található, és kizárólag a „beavatkozó” állandó lakóhelye van valamely másik tagállamban?

____________

1 HL 2007. L 199. 1. o.