Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Dunajská Streda (Slovacia) la 8 noiembrie 2017 - ZSE Energia a.s./RG

(Cauza C-627/17)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Okresný súd Dunajská Streda

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ZSE Energia a.s.

Pârât: RG

cu participarea: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Întrebările preliminare

Noțiunea „una dintre părți” prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 20071 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JO 2007, L 199, 31.7.2007, p. 1, denumit în continuare „Regulamentul nr. 861/2007”) trebuie interpretată în sensul că include și „intervenientul”, respectiv un participant la procedură care nu este nici reclamant, nici pârât, dar care intervine în procedură pentru a susține apărarea reclamantului sau a pârâtului?

În ipoteza în care „intervenientul” nu trebuie considerat „parte” în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 861/2007:

Potrivit dispozițiilor coroborate ale articolului 2 alineatul (1) și ale articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 861/2007, o procedură inițiată între reclamant și pârât prin utilizarea formularului A prevăzut în anexa [I] la Regulamentul nr. 861/2007, în cazul în care aceștia au domiciliul în același stat membru în care se situează instanța sesizată și numai „intervenientul” are domiciliul în alt stat membru, intră în domeniul de aplicare al regulamentului menționat?

____________

1 JO 2007, L 199, p. 1.