Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd Dunajská Streda (Slovaška) 8. novembra 2017 – ZSE Energia a.s./RG

(Zadeva C-627/17)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Dunajská Streda

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZSE Energia a.s.

Tožena stranka: RG

Ob udeležbi: ZSE Energia CZ s.r.o.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „ena od strank“ iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 20071 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL, 31.7.2007, L 199, str. 1; v nadaljevanju: Uredba št. 861/2007) razlagati tako, da zajema tudi „intervenienta“, to je subjekt, ki sodeluje v postopku, vendar ni niti tožeča niti tožena stranka, temveč se spusti v postopek v podporo tožeče ali tožene stranke?

Če „intervenienta“ ne bi bilo mogoče obravnavati kot „stranko“ v smislu člena 3(1) Uredbe št. 861/2007:

ali postopek, začet z vložitvijo obrazca A Priloge [I] k Uredbi št. 861/2007, ki poteka med tožečo in toženo stranko, spada na področje uporabe Uredbe št. 861/2007 v skladu z njenim členom 2(1) v povezavi z njenim členom 3(1), če imata ti stranki stalno prebivališče v državi članici, v kateri je sodišče, kjer poteka postopek, in ima le ‚intervenient‘ stalno prebivališče v drugi državi članici?“

____________

1 UL L 199, str. 1.