Language of document :

Pritožba, ki jo je družba Morton's of Chicago Inc. vložila 3. avgusta 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. maja 2017 v zadevi T-223/15, Morton's of Chicago/EUIPO

(Zadeva C-468/17 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Morton's of Chicago Inc. (zastopnika: J. Moss, barrister, M. Krause, solicitor)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Mortons the Restaurant Ltd

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 13. decembra 2017 odločilo, da pritožba ni dopustna.

____________