Language of document :

Överklagande ingett den 3 augusti 2017 av Morton’s of Chicago Inc. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 maj 2017 i mål T-223/15, Morton’s of Chicago mot EUIPO

(Mål C-468/17 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Morton’s of Chicago Inc. (ombud: J. Moss, Barrister, M. Krause, Solicitor)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Mortons the Restaurant Ltd

Genom beslut av den 13 december 2017 fann domstolen (tionde avdelningen) att överklagandet skulle avvisas, då det inte kunde prövas i sak.

____________