Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) dne 16. listopadu 2017 – Luís Manuel dos Santos v. Fazenda Pública

(Věc C-640/17)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci původního řízení

Žalobce: Luís Manuel dos Santos

Žalovaná: Fazenda Pública

Předběžná otázka

Je ustanovení vnitrostátního práva [čl. 2 odst. 1 písm. b) CIUC1 ] vykládané v tom smyslu, že se pro účely jednotné silniční daně nesmí zohlednit datum první registrace, pokud k ní došlo v jiném členském státě, nýbrž je nutné vycházet jen z data registrace v Portugalsku, v rozporu se zásadou volného pohybu zboží mezi členskými státy, zakotvenou v článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), když takový výklad vede k vyššímu zdanění vozidel dovezených z jiného členského státu?

____________

1 Código do Imposto Único de Circulação (zákoník o jednotné silniční dani)