Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Πορτογαλία) στις 16 Νοεμβρίου 2017 – Luís Manuel dos Santos κατά Fazenda Pública

(Υπόθεση C-640/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Luís Manuel dos Santos

Καθής: Fazenda Pública

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανόνας εθνικού δικαίου [το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο b), του CIUC1 ], καθ’ ο μέρος ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι, για τους σκοπούς του ενιαίου τέλους κυκλοφορίας, πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικώς υπόψη η ημερομηνία ταξινομήσεως στην Πορτογαλία και όχι η ημερομηνία πρώτης ταξινομήσεως εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος, οσάκις η ερμηνεία αυτή επάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση για τα εισαγόμενα από άλλο κράτος μέλος οχήματα;

____________

1 Κώδικας Ενιαίων Τελών Κυκλοφορίας.