Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 16. novembril 2017 – Luís Manuel dos Santos versus Fazenda Pública

(kohtuasi C-640/17)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Luís Manuel dos Santos

Vastustaja: Fazenda Pública

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriikidevahelise kaupade vaba liikumise põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 110, on vastuolus liimesriigi õigusnorm (CIUC artikli 2 lõike 1 punkt b),1 mida tõlgendatakse nii, et ühtse liiklusmaksuga maksustamisel ei tule arvesse võtta esimese registreerimise kuupäeva, kui registreerimine toimus muus liikmesriigis, vaid aluseks tuleb võtta ainult Portugalis registreerimise kuupäeva, kui selline tõlgendus tingib muust liikmesriigist imporditud mootorsõidukite kõrgema maksustamise?

____________

1 Ühtne liiklusmaksu seadus (Código do Imposto Único de Circulação).