Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugali) on esittänyt 16.11.2017 – Luís Manuel dos Santos v. Fazenda Pública

(asia C-640/17)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Luís Manuel dos Santos

Vastaaja: Fazenda Pública

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 110 artiklassa vahvistettu jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate esteenä kansallisen lainsäädännön säännökselle [Portugalin liikenneverolain 2 §:n 1 momentin b kohdalle], kun kyseistä säännöstä tulkitaan siten, ettei liikenneverossa pidä ottaa huomioon toisessa jäsenvaltiossa tapahtuneen ensimmäisen rekisteröinnin ajankohtaa, vaan ainoastaan Portugalissa tapahtuneen rekisteröinnin ajankohdalla on merkitystä, jos tällainen tulkinta johtaa toisesta jäsenvaltiosta tuotujen ajoneuvojen raskaampaan verotukseen?

____________