Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. studenoga 2017. uputio Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) – Luís Manuel dos Santos protiv Fazenda Pública

(predmet C-640/17)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Luís Manuel dos Santos

Tuženik: Fazenda Pública

Prethodno pitanje

Protivi li se načelu slobodnog kretanja robe među državama članicama, propisanom člankom 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), nacionalno pravno pravilo [članak 2. stavak 1. točka (b) CIUC-a (Código do Imposto Único de Circulação)1 ] tumačeno na način da se prilikom oporezivanja jedinstvenim porezom za stavljanje vozila u promet ne uzima u obzir datum prve registracije vozila u drugoj državi članici, nego je relevantan samo datum registracije u Portugalu, u okolnostima u kojima to tumačenje dovodi do većeg oporezivanja vozila uvezenih iz druge države članice?

____________

1 Zakon o jedinstvenom porezu za stavljanje vozila u promet