Language of document :

A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2017. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Luís Manuel dos Santos kontra Fazenda Pública

(C-640/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Luís Manuel dos Santos

Alperes: Fazenda Pública

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkében foglalt, az áruk tagállamok közötti szabad mozgásának elvével egy oly módon értelmezett nemzeti jogszabály (a CIUC1 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja), amely szerint az egységes közlekedési adó megállapításakor nem kell figyelembe venni az első nyilvántartásba vétel időpontját, ha ez más tagállamban történt, és kizárólag a Portugáliában való nyilvántartásba vétel időpontját kell alapul venni, ha ezen értelmezés a valamely más tagállamból behozott gépjárművek után magasabb mértékű adóztatást eredményez?

____________

1 Código do Imposto Único de Circulação (az egységes közlekedési adóról szóló törvénykönyv)