Language of document :

2017 m. lapkričio 16 d. Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública

(Byla C-640/17)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Luís Manuel dos Santos

Atsakovas: Fazenda Pública

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 110 straipsnyje įtvirtintas laisvo prekių judėjimo valstybėse narėse principas draudžia taikyti nacionalinės teisės normą (CIUC1 2 straipsnio 1 dalies b punktą), kai ji aiškinama taip, kad, taikant vienodą kelių mokestį, neturėtų būti atsižvelgiama į pirmosios registracijos datą, jei registracija įvyko kitoje valstybėje narėje, ir turėtų būti atsižvelgta tik į registracijos Portugalijoje datą, jeigu toks aiškinimas lemia, kad iš kitos valstybės narės importuotos transporto priemonės apmokestinamos didesniu mokesčiu?

____________

1 Código Imposto Único de Circulação (Vienodo kelių mokesčio kodeksas)