Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. novembrī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Protugāle) – Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

(lieta C-640/17)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Pamatlietas puses

Prasītājs: Luís Manuel dos Santos

Atbildētāja: Fazenda Pública

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. pantā nostiprinātajam brīvas preču aprites starp dalībvalstīm principam ir pretrunā valsts tiesību norma (CIUC 1 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts), kas tiek interpretēta tādējādi, ka, uzliekot vienoto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli, nav jāņem vērā pirmās reģistrācijas datums, ja tā ir tikusi veikta citā dalībvalstī, un ir jābalstās tikai uz reģistrācijas datumu Portugālē, lai arī šīs interpretācijas dēļ no citas dalībvalsts ievesti transportlīdzekļi tiek aplikti ar lielāku nodokli?

____________

1 Código del Impuesto Único de Circulación (Vienotā transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļa kodekss).