Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) la 16 noiembrie 2017 – Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

(Cauza C-640/17)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Părțile din procedura principală

Reclamant: Luís Manuel dos Santos

Pârâtă: Fazenda Pública

Întrebarea preliminară

Principiul liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre consacrat la articolul 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) se opune unei dispoziţii de drept intern [articolul 2 alineatul 1 litera b) din CIUC1 ] interpretate în sensul că taxa unică de circulaţie nu trebuie să ţină cont de data primei înmatriculări atunci când aceasta a avut loc în alt stat membru, trebuie să se întemeieze numai pe data înmatriculării în Portugalia, dacă această interpretare are drept rezultat o impozitare mai mare a autovehiculelor importate din alt stat membru?

____________

1 Código do Imposto Único de Circulação (Codul taxei unice de circulație).