Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) 16. novembra 2017 – Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

(vec C-640/17)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Luís Manuel dos Santos

Žalovaná: Fazenda Pública

Prejudiciálna otázka

Bráni zásada voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi zakotvená v článku 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ) ustanoveniu vnútroštátneho práva [článok 2 ods. 1 písm. b) CIUC1 ], vykladanému v tom zmysle, že na účely vyrubenia jednotnej cestnej dane sa nemá zohľadňovať dátum prvej registrácie, ak bola uskutočnená v inom členskom štáte, ale má sa vychádzať výlučne z dátumu registrácie v Portugalsku, ak takýto výklad vedie k vyššej dani z vozidiel dovezených z iného členského štátu?

____________

1 Código del Impuesto Único de Circulación (zákonník o jednotnej cestnej dani).