Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalska) 16. novembra 2017 – Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

(Zadeva C-640/17)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Luís Manuel dos Santos

Tožena stranka: Fazenda Pública

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je določba nacionalnega prava [člen 2(1)(b) CIUC]1 , ki se razlaga tako, da se pri enotnem davku na motorna vozila ne upošteva datum prve registracije, če je bila ta opravljena v drugi državi članici, in mora ta davek temeljiti le na datumu registracije na Portugalskem, če iz te razlage izhaja višja obdavčitev za vozila, uvožena iz druge države članice, v nasprotju z načelom prostega pretoka blaga med državami članicami, določenim v členu 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)?

____________

1     Portugalski zakonik o enotnem davku na motorna vozila.