Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court (Ιρλανδία) στις 27 Νοεμβρίου 2017 – M.A., S.A., A.Z. κατά The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ιρλανδία

(Υπόθεση C-661/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court (Ιρλανδία)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: M.A., S.A., A.Z.

Καθών: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ιρλανδία

Προδικαστικά ερωτήματα

Στο πλαίσιο της μεταφοράς αιτούντος διεθνή προστασία προς το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του κανονισμού 604/20131 , πρέπει το εθνικό όργανο που έχει αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων, κατά την εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την προβλεπόμενη από το άρθρο 17 διακριτική ευχέρεια και/ή των ζητημάτων που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, να αγνοήσει τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της εξετάσεως περιστάσεις που αφορούν τη σκοπούμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Περιλαμβάνει η έννοια του «προσδιορίζοντος κράτους μέλους», κατά τον κανονισμό 604/2013, τον ρόλο που διαδραματίζει το κράτος μέλος κατά την άσκηση της εξουσίας που αναγνωρίζεται ή απονέμεται από το άρθρο 17 του κανονισμού;

Περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού 604/2013 η εξουσία που αναγνωρίζεται ή απονέμεται από το άρθρο 17 του κανονισμού;

Έχει εφαρμογή η έννοια της αποτελεσματικής προσφυγής επί των αποφάσεων που λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού 604/2013, ώστε να καθίσταται δυνατή η άσκηση προσφυγών ή ισοδύναμων ενδίκων βοηθημάτων κατ’ αυτών των αποφάσεων και/ή ώστε η προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό δυνάμει του κανονισμού να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει την προσφυγή κατ’ αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 17;

Έχει το άρθρο 20, παράγραφος 3, του κανονισμού 604/2013 την έννοια ότι, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων προς ανατροπή του τεκμηρίου ότι είναι προς το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού να αντιμετωπίζεται η κατάστασή του ως αδιαχώριστη από αυτή των γονέων του, το εθνικό όργανο που έχει αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων δεν υποχρεούται να εξετάσει χωριστά από τους γονείς αυτό το υπέρτερο συμφέρον ως αυτοτελές ζήτημα ή ως σημείο αφετηρίας της εκτιμήσεως σχετικά με το αν πρέπει να λάβει χώρα η οικεία μεταφορά;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (EE 2013, L 180, σ. 31).