Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputio High Court (Irska) – M.A., S.A., A.Z. protiv The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irska

(predmet C-661/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: M.A., S.A., A.Z.

Tuženici: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irska

Prethodna pitanja

Kada odlučuje o transferu podnositelja zahtjeva za zaštitu na temelju Uredbe br. 604/20131 Ujedinjenoj Kraljevini, mora li nacionalno tijelo koje donosi odluku, pri razmatranju svih pitanja nastalih u vezi s diskrecijskom ovlašću iz članka 17 i/ili bilo kojih pitanja zaštite temeljnih prava u Ujedinjenoj Kraljevini, zanemariti postojeće okolnosti u trenutku takvog razmatranja u vezi s predloženim izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz Unije?

Uključuje li pojam „države članice koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice” iz Uredbe br. 614/2013 ulogu države članice u izvršavanju ovlasti priznate ili dodijeljene člankom 17. uredbe?

Uključuju li ovlasti države članice [na temelju] članka 6. Uredbe br. 604/2013 ovlast priznatu ili dodijeljenu člankom 17. uredbe?

Primjenjuje li se pojam djelotvornog pravnog lijeka na prvostupanjsku odluku donesenu na temelju članka 17. Uredbe br. 604/2013 tako da se mora predvidjeti mogućnost ulaganja žalbe ili jednakovrijednog pravnog lijeka protiv takve odluke i/ili tako da se nacionalno zakonodavstvo kojim je predviđen žalbeni postupak protiv prvostupanjske odluke na temelju uredbe treba tumačiti na način da obuhvaća žalbu protiv odluke na temelju članka 17.?

Je li učinak članka 20. st. 3. Uredbe br. 604/2013 taj da ako nema dokaza za obaranje presumpcije da je u djetetovu najboljem interesu da se njegovu ili njezinu situaciju ne razmatra zasebno od one njegovih ili njezinih roditelja, nacionalno tijelo koje donosi odluku ne mora razmotriti takve najbolje interese odvojeno od roditelja kao zasebno pitanje ili kao polazišnu točku za razmatranje treba li izvršiti transfer?

____________

1 Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.).