Language of document :

A High Court (Írország) által 2017. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. A., S. A. és A. Z. kontra The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Írország

(C-661/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: M. A., S. A. és A. Z.

Alperesek: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Írország

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A védelmet kérelmező személy Egyesült Királyságnak való, 604/2013 rendelet1 szerinti átadásával kapcsolatban eljáró nemzeti döntéshozónak a 17. cikk szerinti mérlegelési jogkörrel kapcsolatban és/vagy az Egyesült Királyságban az alapvető jogok védelmével kapcsolatban felmerülő kérdések vizsgálata során figyelmen kívül kell-e hagynia a vizsgálat időpontjában fennálló, az Egyesült Királyság Európai Unióból való tervezett kilépésével összefüggő körülményeket?

A „felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam” 614/2013 rendelet értelmében vett fogalma magában foglalja-e az e rendelet 17. cikke által elismert vagy átruházott hatáskört gyakorló tagállam szerepét?

A tagállamra a 604/2013 rendelet 6. cikke értelmében háruló feladatok magukban foglalják-e az e rendelet 17. cikke által elismert vagy átruházott hatáskört?

A hatékony jogorvoslat fogalma vonatkozik-e a 604/2013 rendelet 17. cikke értelmében vett elsőfokú határozatra, úgy, hogy ily módon biztosítani kell az ilyen határozattal szembeni fellebbezés vagy azzal egyenértékű jogorvoslat lehetőségét, illetve hogy ily módon az e rendelet értelmében vett elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési eljárásról rendelkező nemzeti jogszabályokat úgy kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják a 17. cikk alapján hozott határozattal szembeni fellebbezés lehetőségét is?

Azzal a hatással jár-e a 604/2013 rendelet 20. cikkének (3) bekezdése, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre az arra vonatkozó vélelmet megdöntő bizonyíték, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja a helyzetének a szülőkétől elválaszthatatlanként történő kezelése, a nemzeti döntéshozó nem köteles az ilyen mindenek felett álló érdekeket a szülőktől elkülönítve, különálló kérdésként vagy mint kiindulási pontot vizsgálni, annak eldöntése során, hogy sor kerüljön-e az átadásra?

____________

1 Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180., 31. o.).