Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 10. listopadu 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Věc C-633/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Stěžovatelé: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Orgány, proti nimž směřuje stížnost: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Další účastníci řízení: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr und Mag. Übermaßer KG

Předběžné otázky

Je taková kombinace procesního systému a organizace soudnictví, jako je kombinace stanovená v Rakousku pro soustavu soudů veřejného práva na jedné straně v čl. 133 odst. 4 B-VG a čl. 144 odst. 1 B-VG ve spojení s § 41, § 42 a § 63 VwGG na jedné straně, resp. ve spojení s § 87 VfGG na druhé straně,

totiž:

pouze kasace provedená nejvyšším soudem, která není ve výsledku rovnocenná vyřešení věci samé, ale pouze formálnímu vrácení věci soudu nižšího stupně, tj.

1.)    zrušení napadeného rozhodnutí

2.)    spolu s povinností soudu nižšího stupně vydat nové rozhodnutí ve věci samé

3.)    spojenou s vázaností právním názorem nejvyšších soudů,

přičemž tato vázanost je stanovena obecně zákonem, tj. i pro takové případy, kdy není zajištěno ex lege, že soudy vyššího stupně provedly v řízení, které v každém ohledu odpovídá požadavkům čl. 6 odst. 1 EÚLP, resp. článku 47 Listiny1 (ale spíše se vyznačuje zejména

1.)    zákazem uplatňovat nové nároky a námitky a navrhovat nové důkazy (tzv. Neuerungsverbot),

2.)    vázaností skutkovým stavem zjištěným soudem nižšího stupně,

3.)    vycházením ze skutkového a právního stavu relevantního v okamžiku rozhodnutí soudu nižšího stupně a

4.)    omezením rozhodovací pravomoci na výlučně zásadní právní otázky [VwGH] na jedné straně, resp. zásahy do oblasti základních práv [VfGH] na druhé straně),

jak autonomní, tak na aktuálním skutkovém stavu spočívající přezkum soudržnosti a proporcionality,

slučitelná se svobodou usazování, zaručenou v článku 49 SFEU, resp. s volným pohybem služeb, zaručeným v článku 56 SFEU?

____________

1     Listina základních práv Evropské unie