Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Αυστρία) στις 10 Νοεμβρίου 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Υπόθεση C-633/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Καθών αρχές: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Παρεμβαίνοντες: Mag. Jungwirth & Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr και Mag. Übermaßer KG

Προδικαστικό ερώτημα

Είναι συμβατός με την ελευθερία εγκαταστάσεως που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 ΣΛΕΕ και με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 ΣΛΕΕ ο συνδυασμός διαδικαστικού συστήματος και οργανώσεως των δικαστηρίων, όπως αυτός που ισχύει στην Αυστρία για τη διοικητική δικαιοσύνη βάσει του άρθρου 133, παράγραφος 4, του Bundes-Verfassungsgesetz (ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου) και το άρθρου 144, παράγραφος 1, B-VG, σε συνδυασμό με τα άρθρα 41, 42 και 63, του Verwaltungsgerichtshofgesetz (νόμου περί του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου) σε συνδυασμό με το άρθρο 87 του Verfassungsgerichtshofgesetz (νόμου περί του συνταγματικού δικαστηρίου) αφετέρου –

κατά τον οποίο ειδικότερα:

η ακύρωση και μόνον από το εκάστοτε ανώτατο δικαστήριο δεν οδηγεί σε περάτωση της υποθέσεως στην ουσία, αλλά ισοδυναμεί με τυπική μόνον αναπομπή στο κατώτερο δικαστήριο, ήτοι συνίσταται

1) σε ακύρωση της προσβαλλόμενης κρίσεως

2) με υποχρέωση του κατώτερου δικαστηρίου να εκδώσει νέα απόφαση επί της υποθέσεως

3) με παράλληλη δέσμευση του κατώτερου δικαστηρίου από τη νομική άποψη του ανώτατου δικαστηρίου,

όπου το εν λόγω δεσμευτικό αποτέλεσμα επιβάλλεται γενικώς εκ του νόμου, και σε περιπτώσεις ιδίως όπου δεν διασφαλίζεται ex lege ότι το ιεραρχικώς ανώτερο δικαστήριο έχει προβεί σε έλεγχο συνέπειας και αναλογικότητας όχι μόνον αυτοτελή, αλλά και με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, στο πλαίσιο διαδικασίας ανταποκρινόμενης από κάθε άποψη στις απαιτήσεις του άρθρου 6, παράγραφος 1, ΕΣΔΑ και του άρθρου 47 του Χάρτη1 , αλλά αντιθέτως η εν λόγω διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδίως από

1) απαγόρευση προβολής νέων ισχυρισμών,

2) δέσμευση από τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά από το κατώτερο δικαστήριο,

3) παραπομπή στην κρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως του κατώτερου δικαστηρίου και

4) περιορισμό της εξουσίας διαγνώσεως του δικαστηρίου αποκλειστικά σε αμιγώς θεμελιώδη νομικά ζητήματα (όσον αφορά το Verwaltungsgerichtshof [ανώτατο διοικητικό δικαστήριο]) αφενός ή/και σε προσβολές της σφαίρας θεμελιωδών δικαιωμάτων (όσον αφορά το Verfassungsgerichtshof [συνταγματικό δικαστήριο]) αφετέρου;

____________

1 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.