Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2017. uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(predmet C-633/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Tužena tijela: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Intervenijenti: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr i Mag. Übermaßer KG

Prethodno pitanje

Je li takva kombinacija postupovnog sustava i organizacije sudova, kako je u Austriji utvrđena za sudove javnog prava u članku 133. stavku 4. B-VG-a i u članku 144. stavku 1. B-VG-a u vezi s člancima 41., 42. i 63. VwGG-a, s jedne, odnosno u vezi s člankom 87. VfGG-a, s druge strane, –

naime:

samo kasacija najvišeg stupnja, koja u konačnici ne znači rješavanje predmeta, nego samo formalno vraćanje nižem stupnju, to jest

1.    ukidanje pobijane presude

2.    zajedno s obvezom nižeg stupnja da ponovno odluči u predmetu uz

3.    istodobnu vezanost pravnim stajalištem najviših stupnjeva,

pri čemu se taj učinak vezanosti zakonom nalaže općenito, tj. osobito i za one slučajeve u kojima nije ex lege zajamčeno da su nadređeni sudovi u postupku koji u svakom pogledu ispunjava zahtjeve članka 6. stavka 1. EKLJP-a1 odnosno članka 47. Povelje (nego, naprotiv, postupku koji je prije svega obilježen

1.    zabranom isticanja novih žalbenih razloga,

2.    vezanosti činjeničnim stanjem od kojeg je polazio niži stupanj,

3.    vezanosti činjeničnom i pravnom situacijom koja je mjerodavna u trenutku odluke nižeg stupnja i

4.    ograničenjem u pogledu ovlasti za odlučivanje u predmetu na samo načelna pravna pitanja [VwGH], s jedne strane, odnosno povrede iz područja temeljnih prava [VfGH], s druge strane)

proveli ispitivanje usklađenosti i proporcionalnosti koje je samostalno i koje se temelji na trenutačnom činjeničnom stanju

usklađena sa slobodom poslovnog nastana zajamčenom u članku 49. UFEU-a odnosno sa slobodom pružanja usluga zajamčenom u članku 56. UFEU-a?

____________

1 Povelja Europske unije o temeljnim pravima