Language of document :

A Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Ausztria) által 2017. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(C-633/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Az alapeljárás felei

Felperesek: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Alperes hatóságok: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Az eljárásban részt vevő felek: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr und Mag. Übermaßer KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a letelepedés EUMSZ 49. cikkben biztosított szabadságával, illetve a szolgáltatásnyújtás EUMSZ 56. cikkben biztosított szabadságával az eljárási rend és bírósági szervezet olyan kombinációja, amely Ausztriában a közjogi bírói testületek tekintetében a B-VG 133. cikkének (4) bekezdésében és a B-VG egyrészről a VwGG 41., 42. és 63. cikkével, másrészről a VfGG 87. §-ával összhangban értelmezett 144. cikkének (1) bekezdése alapján fennáll –

nevezetesen:

a végső fokon eljáró bíróság általi megsemmisítés, amely lényegében nem az ügy elbírálását, hanem pusztán annak az alsóbb fokon eljáró bíróság elé történőt formális visszautalását jelenti, azaz

1.)    a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését,

2.)    az alsóbb fokon eljáró bíróságnak a végső fokon eljáró bíróság jogi értékelésének megfelelő

3.)    új határozat hozatalára történő utasítását,

amelynek során e kötőerőt a törvény általánosságban, azaz valamennyi azon ügy tekintetében alkalmazni rendeli, amelyek esetében ex lege nem biztosított, hogy a magasabb szintű bíróságok az EJEE 6. cikkének (1) bekezdésében, illetve a [Charta]1 47. cikkében foglalt követelményeknek minden tekintetben megfelelő (elsősorban az

1.)    új jogalapok előterjesztésének tilalma,

2.)    az alsóbb fokon eljáró bíróság által elfogadott tényálláshoz való kötöttség,

3.)    az alsóbb fokú bíróság határozata meghozatalának időpontjában irányadó ténybeli és a jogi körülményekre való utaltság és

4.)    a vizsgálati jogosultság alapvető jogkérdésekre [VwGH], másrészről alapjogok sérelmére történő korlátozása [VfGH] által

meghatározott) eljárásban önállóan, illetve az aktuális tényállás alapján folytatták le a koherencia- és az arányossági vizsgálatot?

____________

1 Az Európai Unió Alapjogi Chartája