Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) la 10 noiembrie 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Cauza C-633/)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Pârâți: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Intervenienți: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr și Mag. Übermaßer KG

Întrebarea preliminară

O combinație dintre normele de procedură și organizarea judiciară, precum cea reglementată în Austria în cazul instanțelor care judecă în materia dreptului public la articolul 133 alineatul (4) B-VG și la articolul 144 alineatul (1) B-VG coroborate cu articolele 41, 42 și 63 din VwGG, pe de o parte, respectiv coroborate cu articolul 87 din VfGG, pe de altă parte –

care constă în:

simpla casare a hotărârii de către instanța superioară, care, în definitiv, nu soluționează fondul, ci doar trimite cauza spre rejudecare la instanța inferioară, adică în

1)    anularea hotărârii atacate

2)     și obligarea instanței inferioare de a pronunța o nouă hotărâre pe fond

3)    fiind ținută de interpretarea dată de instanțele superioare,

în contextul în care acest efect obligatoriu este prevăzut ca regulă generală, adică și în acele situații în care legea nu garantează că instanțele superioare au realizat un control de coerență și de proporționalitate autonom și bazat pe situația de fapt actuală, în cadrul unei proceduri care corespunde din toate punctele de vedere cerințelor prevăzute la articolul 6 paragraful 1 din CEDO respectiv articolului 47 din cartă1 (ci, dimpotrivă, procedura este caracterizată prin

1)    imposibilitatea părților de a invoca motive noi sau de a prezenta noi probe,

2)    obligația de a respecta situația de fapt stabilită de instanța inferioară,

3)    raportarea la situația de fapt și de drept de la momentul pronunțării hotărârii de către instanța inferioară și

4)    limitarea în ceea ce privește competența de stabilire a situației de fapt la probleme de drept [Curtea Administrativă], pe de o parte, respectiv, la încălcările drepturilor fundamentale [Curtea Constituțională], pe de altă parte,

este compatibilă cu libertatea de stabilire consacrată la articolul 49 TFUE și cu libera prestare a serviciilor prevăzută la articolul 56 TFUE?

____________

1 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene