Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2017 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-314/15)1

(Državna pomoč – Pomoč podjetju, ki je sklenilo koncesijsko pogodbo o upravljanju kontejnerskih terminalov v pirejskem pristanišču – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom – Pravica do obrambe – Obveznost obrazložitve – Pojem državne pomoči – Pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij – Spodbujevalni učinek pomoči – Nujnost pomoči – Določitev zneska pomoči)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopnika: K. Boskovits in L. Kotroni, agenta)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouchagiar in B. Stromsky, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2015/1827 z dne 23. marca 2015 o državni pomoči SA 28876 (12/C) (ex CP 202/09), ki jo je Grčija odobrila podjetjema Piraeus Container Terminal S.A. in Cosco Pacific Limited (UL 2015, L 269, str. 93).

Izrek

Tožba se zavrne.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 279, 24.8.2015.