Language of document :

Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Consejo Regulador „Torta del Casar“ versus EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(kohtuasi T-828/16)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi QUESO Y TORTA DE LA SERENA taotlus – Päritolunimetuse „Torta del Casar“ kaitse – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 2 lõige 2, artikli 3 lõige 1 ja artikli 13 lõige 1 – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4))

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ (Casar de Cáceres, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Pomares Caballero ja M. Pomares Caballero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Hispaania)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2016. aasta otsuse (asi R 2573/2014–4) peale, mis käsitleb Consejo Regulador de la Denominación de Origeni „Torta del Casar“ ja Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2016. aasta otsus (asi R 2573/2014–4).

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Consejo Regulador de la Denominación de Origeni „Torta del Casar“ kohtukulud.

____________

1 ELT C 22, 23.1.2017.