Language of document :

Arrest van het Gerecht van 14 december 2017 – Consejo Regulador „Torta del Casar”/EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Zaak T-828/16)1

[„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Bescherming van de oorsprongsbenaming ,Torta del Casar’ – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 1, en artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 510/2006 – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001]”]

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar” (Casar de Cáceres, Spanje) (vertegenwoordigers: A. Pomares Caballero en M. Pomares Caballero, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena” (Castuera, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 26 september 2016 (zaak R 2573/2014-4) inzake een oppositieprocedure tussen Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar” en Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena”

Dictum

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 26 september 2016 (zaak R 2573/2014-4) wordt vernietigd.

Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar”.

____________

1     PB C 22 van 23.1.2017.