Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 - Consejo Regulador „Torta del Casar”/EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Cauza T-828/16)1

(„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de marcă a Uniunii Europene figurativă QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Protecția denumirii de origine «Torta del Casar» – Motiv relativ de refuz – Articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 – Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar” (Casar de Cáceres, Spania) (reprezentanți: A. Pomares Caballero și M. Pomares Caballero, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena” (Castuera, Spania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate intelectuală (EUIPO) din 26 septembrie 2016 (cauza R 2573/2014–4) privind o procedură de opoziție între Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar” și Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena”.

Dispozitivul

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate intelectuală (EUIPO) din 26 septembrie 2016 (cauza R 2573/2014–4).

Obligă EUIPO să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar”.

____________

1     JO C 22, 23.1.2017.