Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Consejo Regulador „Torta del Casar“/EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Zadeva T-828/16)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Zaščita označbe porekla „Torta del Casar“ – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 2(2), člen 3(1) in člen 13(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001))

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ (Casar de Cáceres, Španija) (zastopnika: A. Pomares Caballero in M. Pomares Caballero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. septembra 2016 (zadeva R 2573/2014–4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ in Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“.

Izrek

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 26. septembra 2016 (zadeva R 2573/2014–4) se razglasi za nično.

 EUIPO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov, ki jih je priglasil Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“.

____________

1 UL C 22, 23.1.2017.