Language of document :

Tribunalens dom av den 14 december 2017 – Consejo Regulador ”Torta del Casar” mot EUIPO – Consejo Regulador ”Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Mål T-828/16)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Skydd för ursprungsbeteckningen ”Torta del Casar” – Relativt registreringshinder – Artikel 2.2, artikel 3.1 och artikel 13.1 i förordning (EG) nr 510/2006 – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) nr 2017/1001)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casar” (Casar de Cáceres, Spanien) (ombud: advokaterna A. Pomares Caballero och M. Pomares Caballero)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ”Queso de La Serena” (Castuera, Spanien)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 26 september 2016 (ärende R 2573/2014-4) angående ett invändningsförfarande mellan Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casar” och Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ”Queso de La Serena”.

Domslut

Det beslut som meddelades av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 26 september 2016 (ärende R 2573/2014-4) ogiltigförklaras.

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta rättegångskostnaderna för Consejo Regulador de la Denominación de Origen ”Torta del Casar”.

____________

1     EUT C 22, 23.1.2017.