Language of document :

A Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Olaszország) által 2017. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Francesca Cadeddu kontra Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari és társai

(C-667/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Az alapeljárás felei

Felperes: Francesca Cadeddu

Alperesek: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell e értelmezni a 2006. július 11 i 1083/2006/EK tanácsi rendelet1 80. cikkét, valamint 2. cikkének 4. pontját, hogy azokkal ellentétes az 1986. december 22 i 917. sz. köztársasági elnöki rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakhoz hasonló azon rendelkezés, amelynek értelmében munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülnek »a bárki által ösztöndíj vagy tanulmányi, illetve szakképzési célt szolgáló járadék, pótlék vagy támogatás jogcímén kifizetett összegek, ha azok kedvezményezettje a kifizetővel nem áll munkaviszonyban«, következésképpen ezeket az összegeket a természetes személyek jövedelemadója (IRPEF) akkor is terheli, ha az ösztöndíjat európai strukturális alapokból fizetik?

____________

1 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006 L 210., 25. o.)