Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 24. novembril 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) versus Azienda Napoletana Mobilità SpA

(kohtuasi C-659/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Vastustaja: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Eelotsuse küsimus

[Kas] Euroopa Komisjoni 11. mai 1999. aasta otsus nr 2000/128/EÜ1 [on kohaldatav] ka selliste kohaliku ühistranspordi alal – teenuse osutamise ainuõiguse tõttu sisuliselt konkurentsivälises korras – tegutsevate tööandjate suhtes, kes on saanud koolitus- ja töölepingute sõlmimisest tulenevalt maksusoodustusi alates 1990. aasta seaduse nr 407 jõustumisest, kõnealust vaidlust puudutavas osas ajavahemikul alates 1997. aastast kuni 2001. aasta maini?

____________

1 Euroopa Komisjoni 11. mai 1999. aasta otsus abikava kohta, mida Itaalia rakendas tööhõive toetamiseks (teatavaks tehtud numbrigaC(1999) 1364) (EÜT L 42, lk 1).