Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) kontra Azienda Napoletana Mobilità SpA

(C-659/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Alperes: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

[Alkalmazható-e] az 1999. május 11-i 2000/128/EK európai bizottsági határozat1 a helyi tömegközlekedési tevékenységet – a szolgáltatásnyújtás kizárólagossága alapján lényegében nem versenyző környezetben – végző azon munkáltatókra is, amelyek az 1990. évi 407. sz. törvény hatályba lépését követően, a jelen ügyben 1997 májusa és 2001 májusa közötti időszak vonatkozásában kötött képzési- és munkaszerződések alapján járulékkedvezményekben részesültek

____________

1 Az Olaszország által a foglalkoztatás elősegítésére irányuló beavatkozásokhoz nyújtott támogatás rendszeréről szóló, 1999. május 11-i bizottsági határozat (az értesítés a C(1999) 1364. sz. dokumentummal történt) (HL 1999 L42., 1. o.)