Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. novembrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(lieta C-659/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītājs: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Atbildētāja: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Komisijas Lēmums (1999. gada 11. maijs) Nr. 2000/128/EK 1 ir piemērojams arī tiem darba devējiem, kuri veic vietējā sabiedriskā transporta pakalpojumus – būtībā bezkonkurences režīmā, sniegtā pakalpojuma ekskluzivitātes dēļ – kas ir izmantojuši atbrīvojumus no sociālās apdrošināšanas maksājumiem, noslēdzot apmācības un darba līgumus, sākot no 1990. gada Likuma Nr. 407 spēkā stāšanās dienas, šajā gadījumā attiecībā uz laikposmu no 1997. gada līdz 2001. gada maijam?

____________

1     Komisijas Lēmums (1999. gada 11. maijs) par valsts atbalstu, ko Itālija piešķīrusi nodarbinātības veicināšanai (paziņots ar dokumentu Nr. C(1999) 1364) (OV L 42, 1. lpp.)