Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 24 noiembrie 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Cauza C-659/17)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurent: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Intimată: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Întrebarea preliminară

Decizia 2000/128/CE a Comisiei din 11 mai 19991 se aplică și în privința angajatorilor care desfășoară o activitate de transport public local – în regim în esență de neconcurență, în considerarea caracterului exclusiv al serviciului prestat –, care au beneficiat de reduceri ale contribuțiilor ca urmare a încheierii unor contracte de formare și de muncă, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 407 din 1990, în ceea ce privește, în speță, perioada 1997-mai 2001?

____________

1     Decizia din 11 mai 1999 a Comisiei privind schema de ajutoare pusă în aplicare de Italia pentru măsuri în favoarea încadrării în muncă (JO 2000, L 42, p. 1), [notificată sub numărul C(1999) 1364] (JO L 42, p. 1).